Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vetrouwd financieel advies
Login op Dossier Plus
Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies Acadium Bastion - 40 jaar vertrouwd financieel advies
Over Acadium Bastion
Home > Over ons > Disclaimer

Onafhankelijk financieel advies

Maak direct een afspraak

Disclaimer

Inhoud
Acadium Bastion streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt Acadium Bastion geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Berekeningen en offertes
Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt zijn indicatief. Aan deze berekeningen en offerten kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen rechten worden ontleend aan berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van op deze website als download of anderszins beschikbaar gestelde software. 

Privacy

De door Acadium Bastion verkregen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk in het kader van de dienstverlening van Acadium Bastion. 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo's, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij Acadium Bastion. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Acadium Bastion.

Financieel Adviseur Rotterdam
financiele adviseurs